Condicions generals d’ús de www.lacaminada.cat

Lacaminada.cat és un domini a Internet titularitat de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (d’ara endavant CCOO Catalunya), NIF G-08496606, amb seu a Via Laietana, número 16, codi postal 08003, Barcelona. Telèfon 93 481 29 02.

CCOO Catalunya informa que l’accés i l’ús de la pàgina web www.ccoo.cat i tots els seus subdominis i directoris, així com els serveis i continguts que a través d’ella es puguin obtenir, estan subjectes als termes d’aquest avís legal, sens perjudici que l’accés a alguns d’aquests serveis o continguts poguessin necessitar l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

Per tant, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la conformitat de la persona visitant, demanem que no es faci ús de www.ccoo.cat, ja que qualsevol utilització d’aquesta pàgina implicarà l’acceptació dels termes legals inclosos en aquest text.

CCOO Catalunya es reserva el dret a realitzar canvis a www.ccoo.cat, sense avís previ, per actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els seus continguts o disseny. Els continguts i serveis que ofereix www.ccoo.cat s’actualitzen periòdicament. Com que aquesta actualització no és immediata, suggerim que es comprovi sempre la vigència i l’exactitud de la informació, els serveis i els continguts recollits a www.ccoo.cat.

Les condicions i termes que es recullen en aquest avís poden variar, per la qual cosa convidem que es revisi quan es visiti de nou www.ccoo.cat. CCOO Catalunya no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització d’eines i informacions contingudes a www.ccoo.cat, en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, el desenvolupament o el resultat de procediments administratius. Aquestes decisions han de ser contrastades a les seus dels organismes corresponents. En qualsevol cas, la informació i el contingut de www.ccoo.cat no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb CCOO Catalunya, que no assumeix cap responsabilitat per aquestes discrepàncies.

CCOO Catalunya pot utilitzar galetes (cookies) quan un usuari navega per aquesta pàgina web amb l’objectiu d’identificar i millorar la navegació i reforçar-ne la seguretat. La utilització d’aquestes galetes no proporciona a CCOO Catalunya ni noms d’usuari ni cap altra dada de caràcter personal ni llegeix dades del disc dur local. Les galetes d’aquesta pàgina web únicament romandran actives mentre sigui oberta la sessió d’interrelació amb la persona usuària. Feu clic per veure la política de cookies.

Drets de propietat intelectual i industrial

Tant el disseny de www.ccoo.cat i els codis font com els logos, les marques i els altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a CCOO de Catalunya o a entitats col·laboradores i són protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, així com les imatges, sons i textos continguts en els servidors de CCOO Catalunya.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol altra activitat anàloga queden totalment prohibits, si no existeix una autorització expressa de CCOO de Catalunya. La llicència d’ús de qualsevol contingut de www.ccoo.cat atorgada a l’usuari es limita a la descàrrega, per part d’aquest, de l’esmentat contingut i al seu ús privat.

CCOO Catalunya declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Per tant, si considera que aquesta pàgina web pogués estar violant els seus drets, li demanem que es posi en contacte amb CCOO de Catalunya, a la següent adreça de correu electrònic: conc@ccoo.cat.  

Links

CCOO de Catalunya facilita l’accés a altres pàgines web que considera que podrien ser de l’interès del visitant. L’objectiu d’aquests enllaços és facilitar la cerca dels recursos que puguin interessar mitjançant Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen i no fa una revisió dels seus continguts, i, per tant, no és responsable ni del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que poguessin derivar-se’n de l’accés o l’ús.

No es permetrà l’enllaç de cap pàgina web o d’una adreça de correu electrònic a www.ccoo.cat, si no hi ha una autorització expressa de CCOO Catalunya, on s’indicaran les condicions d’enllaç.

Així mateix, CCOO Catalunya, pot retirar l’esmentada autorització sense necessitat d’al·legar cap causa. La qual cosa suposarà que la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de suprimir-lo tan aviat com rebi la notificació de revocació de l’autorització.  

Protecció de dades

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, conegut com a Reglament general de protecció de dades (RGPD), s’informa que les dades subministrades per les persones usuàries de www.ccoo.cat seran incorporades a fitxers automatitzats dels quals és responsable CCOO de Catalunya. També s’incorporaran a fitxers de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras i de la federació que correspongui al sector relacionat amb l’activitat de la persona usuària.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals tenen com a finalitat general la gestió, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis sol·licitats en cada moment per la persona usuària i del seguiment de les consultes plantejades. En cada un dels formularis existents per a la presa de dades s’indicarà, mitjançant la corresponent clàusula, la finalitat específica del tractament d’acord amb el que està establert al RGPD.

La persona usuària podrà exercir els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació o oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocopia del DNI o del passaport a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, 08003, Barcelona). Per clarificar qualsevol dubte, es pot enviar un correu electrònic a dpd@ccoo.cat.