La recaptació de La Caminada anirà destinada íntegrament a la Fundació per a joves La Carena.

La Carena és un centre de formació adreçat a joves entre 16 i 21 anys que estan interessats a iniciar-se en aprenentatges professionals. La seva finalitat és treballar per la reinserció al sistema educatiu i/o la integració laboral de joves en risc d’exclusió social.

o Acompanyen i ajuden en el procés formatiu adolescents i joves que, per
diferents motius, no han obtingut el certificat d’educació secundària
(ESO), proporcionant una formació professional de qualitat per permetre la incorporació a la vida activa laboral, ampliant la formació bàsica general per facilitar la inserció laboral i promoure la continuïtat formativa i acompanyen els i les joves en els seus processos d’aprenentatge i en la seva orientació professional i formativa.

o Cada any, acompanyen més de 120 alumnes del Baix Llobregat (majoritàriament de Cornellà i Sant Boi) en el seu procés formatiu, fent possible la millora de la seva situació professional i personal, ampliant els seus horitzons i les seves perspectives de futur. El 92% dels alumnes finalitza el programa iniciat, amb un alt índex de satisfacció.