-Al llarg dels diferents punts de sortida de la caminada, hi hauran un equip de
persones voluntàries
-També disposarem de punts d’atenció i serveis mèdics per atendre qualsevol
incident que es pugui donar durant el desenvolupament de la jornada.