Els valors del treball digne, l’economia solidària i inclusiva, la solidaritat, el respecte, la
protecció i el gaudi de la natura, i la consciència del nostre patrimoni i el territori.

El treball com a vertebrador de la societat, i conscienciar que la seva evolució ha de
dignificar, respectar i promocionar el nostre entorn natural.

El riu Llobregat com a vertebrador del territori i la seva dimensió lúdica i social.

Impliquem a entitats mediambientals, esplais, entitats socials i d’integració de persones
amb diversitats físiques, motors i psíquiques.